FORDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Szabadalmi leírások fordításánál figyelembe veendő tudnivalók

A szabadalmi leírások szövegének egységesítése

A szabadalmi leírások messze a legerősebben szabályozott (konvencionalizált) szövegek közé tartoznak. Ennek az az oka, hogy alaki, tartalmi és nyelvi megjelenésüket nem csak "kialakult" megegyezések, hanem törvények is szabályozzák. Az illetékes nemzeti szabadalmi hivatalok törvényeken és rendeleteken (pl. szabadalmi törvény, szabadalmak bejelentését szabályozó rendelet) alapuló irányelveket adnak ki, és előfordulhat, hogy nem adják meg a szabadalmat, ha a szabadalmi leírások megfogalmazásánál nem tartják be ezeket az előírásokat. Ezekben az irányelvekben keresendő a szabadalmi leírások terén tapasztalható jól érzékelhető nemzeti eltérések oka is, amelyek megfelelő harmonizációt tesznek szükségessé a szabadalmak "funkcióállandó" illetve "funkcióanalóg" fordításánál. A betartandó irányelvek közé tartoznak pl. a német szabadalmi leírások esetén a német Szabadalmi Hivatal (Deutsches Patentamt, DPA) ismertetői, a brit szabadalmaknál a brit Szabadalmi Hivatal (The Patent Office, PO), a magyar szabadalmaknál pedig a Magyar Szabadalmi Hivatal említett tájékoztatója, amelyek mintái eligazítanak a szabadalmi leírások fordításánál.

A szabadalmi leírások makroszerkezete és érvelési rendszere

A szabadalmi leírásokat mindenek előtt a merev makrostruktúra jellemzi. A szabadalmi leírások szerkezetében ugyanakkor nemzeti különbségek is tapasztalhatók, mindenek előtt a szabadalmi igények elhelyezkedésénél. Ezek pl. a német szabadalmi leírásokban általában a szöveg elején, a brit szabadalmakban viszont a leírás végén szerepelnek. A szabadalmi leírás makroszerkezete azonban nemzetközi szinten a szövegfunkciónak megfelelő érvelési struktúrát mutat, amelyet a (német és brit) szabadalmi leírások szerkezetének alábbi áttekintése is érzékeltet:

I. Adminisztrációtechnikai adatok

II. Német szabadalmi leírásokban: szabadalmi igények

Brit szabadalmi leírásokban: a szabadalom megadására irányuló kérelem szabványszövege ("We,..., do hereby declare the invention, for which we pray that a patent may be granted to us, and the method by which it is to be performed, to be particulary described in an by the following statement: -")

III. A találmány leírása

III.1. A találmány hozzárendelése a megfelelő szakterülethez

III.2. A jelenlegi technikai színvonal leírása (források megjelölésével)

III.3. A technikai színvonal kritikája

III.4. [Megoldandó probléma, a találmány célja]

III.5. Problémamegoldás, a találmány legfontosabb jellemzői és előnyeinek felsorolása, esetleg a technikai színvonal kritikája

III.6. [A találmány továbbfejlesztése(i)]

III.7. Egy vagy több példa ismertetése a találmány kivitelezésére, hivatkozással a leírás végén szereplő ábrára

III.8. Brit szabadalmi leírásokban: szabadalmi igények (claims)

III.9. Rajzok (A szögletes zárójelben szereplő elemek fakultatív jellegűek.)

Az érvelés mindig a technikai színvonal bemutatásával és kritikájával kezdődik. Ezt követően a leírás bemutatja, hogy a találmány segítségével miként lehet kiküszöbölni a technika jelenlegi színvonalának hiányosságait, vagy hátrányait. Ezután bemutathatóak a találmány "továbbfejlesztései" (változatai), mielőtt a leírás végül egy vagy több példát is ismertet a kivitelezésre.

A szövegezés formai ismérvei (sztereotípia)

A szabadalmi leírások további jellemzője a sok helyütt sztereotip, gyakran feleslegesnek tűnő szövegezés.

Nemzetközi számkód

A szabadalmi leírások elején található adminisztrációs adatok célnyelvi megfeleltetésében segítséget nyújt a nemzetközi számkód, amely mindig az egyes adatok előtt szerepel. Az ügyiratot pl. (németül: Aktenzeichen, angolul: Application No.) nemzetközileg az előtte szereplő 21-es kód, a feltalálót (németül: Erfinder, angolul: Inventor) a 27-es kód, a találmány megnevezését (angolul nincs verbális jelölése) pedig az 54-es kód jelöli.

Szemantikailag aluldeterminált főnevek

A szabadalmi oltalom kiterjesztése érdekében a szabadalmi leírások sok helyen használnak lehetőleg általános jelentésű főneveket (pl. berendezés, németül: Einrichtung, angolul: means, device), azaz fölérendelt fogalmakat a szerző által kiválasztott konkrét tárgyakra referáló névszók helyett. Ezeket (a fordításban) szükségszerűen jelzőkkel (pl. a németben), ill. melléknévi igenévi szerkezetekkel (az angolban), vagy vonatkozó mellékmondattal kell pontosítani. Ezeket az általános értelmű főneveket igen találóan "szemantikailag aluldetermináltnak" nevezik. Ennek a ténynek a következtében a szabadalmi leírásokban viszonylag magas a főnevek előtt álló (prenominális) jelzők, ill. a főnévhez kapcsolódó (adnominális) igenévi szerkezetek aránya. A fordításban meg kell keresni ezeknek a szemantikailag aluldeterminált névszóknak a célnyelvi megfelelőjét, amelyek fogalmi tartalma megfelel az eredetinek, hogy a szabadalmi oltalom ne korlátozódjon.

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu