Gyakran ismételt kérdések

Milyen nyelvkombinációkat fordít az ILS?

Fordítóirodánknál az angol-magyar, német-magyar, a magyar-német és a magyar-angol nyelvkombináció a leginkább keresett nyelvpár.

Természetesen rendelkezünk más nyelvkombinációk esetében is kiváló fordítókkal. Kiterjedt partnerkapcsolataink révén sok egyéb nyelvkombináció fordítását is vállaljuk, méghozzá anyanyelvi fordítókkal.
A következő kelet-közép-európai nyelvkombinációkban vállalunk fordítási megbízásokat:
 • bolgár, cseh, észt, horvát, lengyel, lett, litván, macedón, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és orosz nyelvről magyarra.
 • magyar nyelvről bolgár, cseh, észt, horvát, lengyel, lett, litván, macedón, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és orosz nyelvre.
 • angol és német nyelvről bolgár, cseh, észt, horvát, lengyel, lett, litván, macedón, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és orosz nyelvre.

Miért érdemes az ILS-t választani?

Különböző becslések szerint ismereteink négy-hat év alatt megduplázódnak. Ezeket az ismereteket pedig a globalizáció időszakában, a politikai és nyelvi határokat átlépve dokumentálni kell. A lefordítandó szövegek méretei egyre nagyobbak, ennek megfelelően a határidők relatív rövidebbek lesznek és egy részük technikailag is (szoftver lokalizáció, weboldal fordítása stb.) egyre bonyolultabb.

A napjainkban elkészítendő üzleti és műszaki fordítások mennyisége sokkal jelentősebb annál, hogy csak egyéni fordítók végezzék azt. Hiszen gondoljunk arra, hogy egy-egy fordító kapacitása, szakterülete és munkanyelve bizonyos területekre korlátozódik. Ezért alakultak meg a fordításszolgáltatók, biztosítva azt a nyelvtechnológiai befektetést, csapatmunkát és projektirányítást, ami manapság a sikeres fordításhoz szükséges. Az ILS szavatolja, hogy pontos fordításokkal szolgálja ki megrendelői igényeit. Tapasztalt szakfordítókat alkalmazunk, akik ismerik a nyelvet, a fordítandó témát és azt az iparágat, amelyek számára dolgoznak. Ez az elkötelezettségünk és a célnyelvi ellenőrzés vagy lektorálás minimálisra csökkenti a hibás fordítás kockázatát és szükségtelenné teszi a házon belüli munkatársak idejének igénybevételét, akik a szakfordítóknál jóval hosszabb idő alatt tudnak fordítást készíteni. Különösen akkor érdemes velünk együttműködnie, ha:
 • egy időben sok fordítása van,
 • fordítandó anyagai több szakterületre terjednek ki,
 • több különböző nyelvkombinációban van szüksége fordításra,
 • nagy terjedelmű fordítást rövid határidőre kell elkészíteni,
 • a fordítások elkészítésénél szövegszerkesztőn kívül más eszközt (pl. kiadványszerkesztő programok, fordító memóriák stb.) is kell alkalmazni.

Átlagban mennyit tud egy fordító naponta fordítani?

Egy fordító általában munkanaponként 2000 és 3000 szót, azaz 10 és 15 szabványos oldalt képes jó minőségben elkészíteni, de ezt a teljesítményt befolyásolja a szöveg bonyolultsága, a nyelvkombináció és adott esetben a használt szoftver is.

Ajánlatkérésnél/megrendelésnél milyen adatokra van szükség?

 • Kapcsolati adatok
 • Kért elkészítési határidő
 • Forrás- és célnyelv
 • Felhasználási cél és célcsoport
 • Segédanyagok (terminológialista, linkek, korábbi fordítások stb., amennyiben van)
 • Kívánt többletszolgáltatás (lektorálás, formázás stb.)

Mi a feladata a projektmenedzsernek az ILS-nél?

Minden fordítási megrendelést projektmenedzser felügyel, aki felelős azért, hogy a projekt az érvényes folyamatleírásunk, valamint az ügyfél és a fordítóiroda szerződése szerint valósuljon meg. A folyamatok kialakítása, lebonyolítása az EN ISO 17100 szabvány előírásai szerint történik.

Projektmenedzsereink tartják a kapcsolatot egyrészt az ügyfelekkel, másrészt a fordítókkal, lektorokkal, célnyelvi ellenőrökkel, tolmácsokkal, kiadványszerkesztőkkel. Ennél fogva döntő szerepük van az ILS életében. Ők tervezik meg a projekt lefolyását, kiválasztják a legalkalmasabb fordítót, ellenőrzik a munkafolyamatokat.

Fordít az ILS honlapot?

Igen, foglalkozunk honlapok fordításával is. Fordítástechnológiai eszközök segítségével extra időráfordítás nélkül az eredeti html, illetve php dokumentumok felhasználásával utólagos szerkesztést már nem igénylő módon fordítjuk le a honlapok szövegét.

A megrendelőnek ekkor csak egyetlen teendője marad a lefordított honlap elkészülésekor: a célnyelvi linkek lecserélése, illetve a dokumentum megfelelő névvel történő ellátása. Ha ez megtörtént, akkor az új honlap már fel is kerülhet a világhálóra.

A honlap lefordítható például SDL Trados Studióval, ehhez szükséges, hogy a megrendelő ne csak az xml fájlt, hanem a hozzá tartozó úgynevezett parser rule fájlt is megküldje. Ez mondja meg ugyanis a programnak, hogy pontosan mi a fordítandó fájl, és ezzel lehet a fordítandó mennyiséget is megállapítani.

Mikor van szükség záradékolt, azaz hivatalos fordításra?

Záradékolt fordításra akkor van szükség, ha a megrendelőnek igazolnia kell a fordítás valódiságát.

Az esetek többségében nem szükséges az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától (OFFI) hiteles fordítást rendelni. Az ILS által készített záradékolt fordítás ilyen esetekben megfelelő és sokkal kedvezőbb választás. Irodánk ekkor a fordításhoz készít egy tanúsítványt, amely azt igazolja, hogy a fordítás és az eredeti dokumentum tartalmilag megegyeznek egymással.

Mikor van szükség hiteles fordításra?

Amennyiben a megrendelőnek jogszabály által előírt eljáráshoz kell fordítást (okiratot vagy más dokumentumot) benyújtania, és a jogszabály azt írja elő, hogy azt hiteles fordításban kell elkészíttetnie az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodával (OFFI), csakis ebben az esetben van szükség hiteles fordításra.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. § szerint cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Mi, az ILS Kft., ezért a fenti szabályozásnak megfelelő hiteles fordítást kizárólag olyan fordítóval készíttetjük el, aki rendelkezik szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel.

Polgári peres ügyekben milyen fordítást kell bemutatni?

A 2018. január 1-jén hatályba lépett, az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény megerősítette a bíróságok azon ügyfélbarát és perköltségkímélő korábbi gyakorlatát, hogy nem minden esetben szükséges a nem magyar nyelvű okiratok hiteles fordítását benyújtani polgári peres ügyekben. Ez azt jelenti, hogy az OFFI által készített hiteles fordítást csak akkor kell benyújtani, ha azt külön egy másik jogszabály előírja, vagy a bíróság ezt kifejezetten így rendeli el a tárgyaláson. Ilyen jogszabályi rendelkezés vagy kifejezett bírói kérés hiányában elégséges a dokumentumok nem hiteles, kedvezőbb díjszabású úgynevezett szakfordítását benyújtani.

Milyen kiterjesztésű fájlokat fordít az ILS, mikor van szükség kiadványszerkesztésre?

A gyors ajánlatadáshoz, illetve a fordítás gyors megkezdéséhez célszerű szerkeszthető szövegfájlokat küldeni (pl. .docx, .odt, .txt stb.). Fordítás természetesen mindenféle fájlformátumból készíthető, ilyenkor érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hiszen elképzelhető, hogy egy-egy formátumot csak saját kezelőprogram tud olvasni, sőt gyakran az sem mindegy, hogy az adott programnak melyik verziója szükséges a fordítandó szöveg megnyitásához, megjelenítéshez. Kiadványszerkesztésre (DTP – desktop publishing) jellemzően két esetben van szükség: egyrészt, amikor a küldött fájl képfájl, PDF, vagy olyan elemeket (pl. kép, táblázat) tartalmaz, amelyeken további szövegrészek találhatók. Másrészt a fordítás elkészültével a célnyelvi szövegrészek és ábrák elrendezésekor, hogy jól látható, olvasható, és a forrásnyelvivel közel megegyező formátumban lehessen elkészíteni a fordítást.
+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu