FORDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Gazdasági szövegek fordításánál figyelembe veendő tudnivalók

Ezen a téren komoly probléma, hogy Magyarországon mintegy húsz éven keresztül nem tanították az egyetemes közgazdasági fogalmakat. Így egész közgazdász nemzedék nőtt fel, amely teljesen érzéketlen az olyan (régebben) „polgári csökevényeknek” csúfolt alapfogalmakkal szemben, mint a piac, a jövedelmezőség, a likviditás, a fedezeti elv, a határhaszon, a kartel, a kereskedelmi társaságok (KFT, RT stb).

További probléma a fejlődéssel lépést tartani nem tudó, szabványosítatlan terminológia elégtelensége és pontatlansága. Szerzők és fordítók szinte futószalagon gyártják az új, egyéni megnevezéseket, amelyek nem mindig a legszerencsésebbek. Többen is megkísérelték már, hogy a fogalmaknak és a terminusoknak a mai zűrzavaros állapotát felszámolják, de minden komolyabb eredmény nélkül.

Nem világos például mikor, melyik idegen kifejezés fordítandó magyarra beruházó-val. Tudniillik ez a magyar szó kettős jelentésű, s ez nagyon zavar. Beruházó tehát az investment trust, az Investmentgesellschaft és a société de financement, meg a master-builder (vagy csak egyszerűen: builder), a Bauherr, illetve a maître d‘oeuvre is. Csakhogy az előbbiek tulajdonképpen haszonra dolgozó „beruházási bankok”, míg az utóbbiak „építtetők” vagy „építők”.

Az üzemszervezési, város- és területrendezési stb. szövegek is jobbára gazdasági vonatkozásúak. Ezen a téren nagyon sok az új terminus, s következésképpen rengeteg idegen- és kölcsönszó kerül a magyar szövegekbe. Sok közülük kiküszöbölhető lenne, mint például rekonstrukció (újjáépítés), management (vezetés), marketing (piackutatás), urbanizáció (városfejlesztés), szektorális (ágazati) stb. Bár az angolok ecology-t, a franciák pedig écologie-t írnak, mint az ökológia (eredete a görög oikos) alakot használjuk. De még jobb, ha környezettan-t mondunk és írunk.

Baj van olykor az árumegnevezésekkel is. Egy terméknek az előállítója vagy forgalmazója által megállapított megnevezése tulajdonnév, un. márkaszó, s mint ilyen, megmásíthatatlan. A fordítók azonban annyira hozzászoktak már az önkényes de „kötelező” átírásokhoz, hogy sok esetben a márkaszavakat is átírják. Pedig a Renault gépkocsi nem válhat ‘Rönó‘-vá, a Practica fényképezőgép nem lehet ‘Praktika‘ stb.

A gyártmányok névadói sajnos kedvelik az olyan hibrid márkaszavakat, mint amilyen például az Elektrospectralanalyzer. Ebben az összetételben az elektro tag német, a spectral francia vagy német, az analyzer pedig angol. A fordító esetleg tehát hajlani fog arra, hogy az egészet németesítse, franciásítsa vagy angolosítsa. Ezt azonban akkor sem teheti meg, ha az eredeti hibrid alak bántja a nyelvérzékét.

Óvakodjunk a hétköznapi árumegnevezések szolgai fordításától! A Kirschwasser ne legyen a magyar szövegben ‘cseresznyevíz’, amikor az cseresznyepálinka. Tartsuk továbbá magunkat a vámtarifák sajátos nomenklaturájához!

A pénzügyi szövegek fordítóinak legelőször is azt kell megtanulniuk, mi a csekk, az átutalás, a hitellevél, a clearing, a valuta és a deviza, a konvertibilitás, a lejárat, a lehívás és a visszahívás, a váltó, a leszámítolás és a viszontleszámítolás, a kötvény, a moratórium stb. Csak ha ezeket az alapfogalmakat már ismerik, csakis akkor érdemes nekikezdeni az ekvivalens idegen kifejezések megtanulásának. Sokan még azt sem tudják, hogy a BIS (Bank for International Settlements), a BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) és a BIR (Banque des Réglements Internationaux) rövidítés ugyanarra a bázeli pénzintézetre, a Nemzetközi Fizetések Bankjára vonatkozik.

A külkereskedelmi, vámpolitikai szövegek fordítóinak tudnia kell, mi a legnagyobb kedvezmény záradéka (clause de la nation la plus favorisée), mi a súlyvám és az értékvám (ad valorem), mi a GATT, a Kennedy-forduló stb. Illik tudni, hogy az angol GNP rövidítés (gross national product) ugyanazt jelenti, mint a francia PNB (produit national brut) és a német bSP (brutto Sozialprodukt). Magyarul nemzeti össztermelés; a német nyelvből áttükrözve ‘bruttó társadalmi termék’.

A fuvarozás és a nemzetközi szállítmányozás olyan nagy terjedelmű és különleges terminológiát alkalmaz, hogy hosszú hónapok kellenének az elsajátításához. Itt csupán annyit kívánunk megjegyezni, hogy a fuvarozó a francia nyelvben voiturier, a szállítmányozó pedig transporteur vagy agent d‘expédition. Transports Internationaux = nemzetközi szállítmányozási vállalat. A voiture (kocsi) tőszó ellenére a fuvarozó akkor is voiturier, ha történetesen légifuvarozásról van szó. Németül a fuvarozó Frachtunternehmer vagy Frachtführer, a szállítmányozó Spediteur vagy Speditionsfirma. Angolul a fuvarozó carrier, a szállítmányozó pedig forwarding agent vagy forwarding enterprise.

A hajózás kifejezései az évszázados hagyományok folytán annyira eltérnek a fuvarozásügy egyéb terminusaitól, hogy ezeket külön meg kell tanulni (vö.: a magyar hajóvonta kifejezéssel). Annyit minden esetre tudni kell, hogy a hajó tulajdonosa, illetve bérbeadója (a hajósgazda) ship-owner, Verfrachter, fréteur, a hajó bérlője pedig shiphirer, illetve freighter, Befrachter, affréteur. A Verfrachter-t a németek Reeder-nek, illetve Reederei-nek is mondják.

A biztosításügy óriási területét még érinteni sem merjük. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a kár és a kockázat elleni biztosítás, illetve az áramütés és a túláram elleni biztosítás három külön fogalom. A megkülönböztetés legbiztosabb módja, ha az első esetben az insurance = Versicherung = assurance kapcsán mindig kiírjuk, miről van szó: életbiztosítás, jégkár elleni biztosítás stb. Második esetben a safety device = Schutz = protection érintésvédelemmel fordítható. Harmadik esetben a cutout, illetve fuse, Sicherung, illetve Schmelzsicherung, coupe-circuit, illetve fusible biztosíték, azaz olvadó biztosíték.

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu