Fordítás

Fordítás A jó minőségű fordítás alapfeltétele a megrendelő és a fordítóiroda szoros együttműködése. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni, ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia vonatkozásában. Ez pedig szoros együttműködést feltételez a megrendelő és a fordítóiroda különböző szakemberei (fordítók, lektorok, szakértők) között. A jó fordítás a jó forrásszövegben gyökerezik.

A fordítandó szöveghez a megrendelőnek mindig célszerű mellékelnie az előzményeket, a korábbi szakfordításokat és a sajátos vállalati szakkifejezések szószedeteit. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell készíteni, akkor feltétlenül szükség van lektor alkalmazására, aki gondoskodik a tartalmi és a szakmai helyességről, valamint az egységes stílusról.

Közölje velünk, hogy kíván-e valamilyen speciális műszaki terminológiát használni, még mielőtt hozzákezdenénk a munkához. Ismertesse velünk a szöveg felhasználási célját és célcsoportját.

Adjon nekünk elegendő időt. Már a tervezés időszakában kapcsolatba léphet velünk. Így több idő áll rendelkezésünkre a témával való megismerkedésre, ezáltal a fordítás is jobb lesz.

Nevezze meg munkatársát, aki válaszolni tud kérdéseinkre. Még a „legjobb” fordítást is át lehet írni, ha más szórendet használunk a mondatszerkesztés során, szinonimákat alkalmazunk stb. Persze egyáltalán nem biztos, hogy ez által lényegesen javul a minőség. Az ilyen típusú módosítással járó befektetés általában nem áll arányban az elért eredménnyel.

"A jó fordítás nem egy jó fordítás, hanem az eredeti szövegnek egy másik nyelvre történő sikeres adaptálása."
(Kosztolányi Dezső)

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu