10 ÉRV MELLETTÜNK

 1. ISO 17100:2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

  Biztosítja munkafolyamataink szabályozottságát és hatékonyságát.

 2. NAGY FORDÍTÓI ADATBÁZIS

  Kiterjedt fordítói adatbázisunknak köszönhetően az adott feladatra a nyelvileg és szakmailag legalkalmasabb szakfordítót választjuk.

 3. 1 MEGRENDELŐ – 1 FORDÍTÓ

  Fordítóirodánk az azonos témakörű fordításokat – lehetőség szerint – mindig ugyanazzal a fordítóval végezteti el.

 4. EGYÉNI KEZELÉS – PROJEKTMENEDZSMENT

  A fordítási megbízást a megrendeléstől a szállításig jól felkészült projektmenedzsereink kísérik figyelemmel. Projektmenedzsereink és fordítóink már a munka megkezdése előtt vagy menet közben tisztázzák a Megrendelő szakértőjével a fordítással kapcsolatos elvárásokat és szükség esetén egyeztetik a speciális szakkifejezéseket.

 5. FORDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

  A megrendelővel együttműködve fordítási útmutatót készítünk, meghatározzuk a legfontosabb előírásokat, amelyek biztosítják az egységes stílust, terminológiát és a megrendelői elvárásoknak való megfelelést.

 6. SPECIÁLIS NYELVKOMBINÁCIÓK FORDÍTÁSA

  Több nemzetközi fordítócsoport tagjaként, szinte valamennyi európai nyelvkombináció anyanyelvi fordítását el tudjuk vállalni az adott célnyelv országában működő partnereink útján.

 7. ELLENŐRZÖTT FORDÍTÁSOK

  A fordítás elkészítése után a lefordított szöveget minden esetben ellenőriztetjük egy másik fordítóval.

 8. FORDÍTÁSI MEMÓRIA

  Megrendelőink már korábban lefordított anyagai alapján adatbankot hozunk létre. Ezt követően az azonos témakörű, ismétlődő szövegrészeket tartalmazó anyagokat fordítástámogató program segítségével fordítjuk le, ezzel is biztosítva a fordítás pontosságát, egyöntetűségét, gyorsaságát és a költséghatékonyságot.

 9. TERMINOLÓGIA-ANALÍZIS

  Projektmenedzsereink az egyes megrendelések beérkezésekor és a munka kiadását megelőzően felmérik a szöveg terminológiáját, felkutatják a témában rendelkezésünkre álló segédanyagokat és ezeket a fordító és a lektor rendelkezésére bocsátják. Fordítástámogató program használata esetén, projektmenedzsereink annak segítségével analízist készítenek a fordítandó anyagban rejlő ismétlődések feltárása érdekében.

 10. TERMINOLÓGIA-KARBANTARTÁS

  Megrendelőink meglévő szószedeteit, fordítómemóriáit rendszeresen aktualizáljuk, hogy azok kövessék a technológiai és a nyelvi fejlődést.

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu